RF.se

Riksidrottsförbundet (RF) är en sammanhållande organisation för alla idrottsföreningar i Sverige. RF representerar därför samtliga anslutna föreningar nationellt gentemot det offentliga Sverige men även internationellt mot exempelvis IOK. RF ska verka stödjande mot idrottsföreningar och distrikt. Ett sätt har varit att ta fram ett datasystem för administration och information som föreningar anslutna till RF får använda gratis. Med hjälp av systemet som heter IdrottOnline får man fram statistikuppgifter centralt som kan användas i förbundets lobbyverksamhet mot olika myndigheter för att främja idrotten i Sverige. Man pekar på vikten av rörelse och motion som det bästa sättet att främja folkhälsan, idrotten bidrar starkt till samhällsnyttan.

Inför riksdagsvalet 2018

RF bevakar ett antal frågor inför valet 2018 och har bevakning på var de politiska partierna står i olika frågor. En av frågorna handlar om att man vill utveckla föreningsidrott för äldre, i det här fallet +65. Det kan inte ske utan offentligt stöd och där vill man veta var partierna står. Den andra frågan man vill ha besked om är om man kan göra en lagändring i plan- och bygglagen som tvingar kommunerna att planera för idrottsanläggningar vid sin planläggning samt att boverket i sina rekommendationer till kommunerna inkluderar idrott. Städerna växer rekordsnabbt men idrottsanläggningar byggs inte i samma takt.

Idrotten i Sverige är en gigantisk folkrörelse som sysselsätter många människor på deras fritid. Framförallt är ungdomsidrotten stor. Mer om detta kan du läsa om på svenskidrott.se som är en sajt framtagen av Riksidrottsförbundet (RF). Sajten är både en nyhetssajt och en samling av policytexter som rör alla områden inom idrotten i Sverige.

Då du kommer in på sajten ser du överst en text som förklarar varför sajten finns och vad du kan förväntas finna på de olika undersidorna och på löpsedeln finns just nu en text som beskriver inkluderande idrott. Samhället har förändrats och det finns, inte minst bland nyanlända, ett stort behov av att inkluderas.

Strategi 2025

RF har tagit fram en Strategi 2025 med undertiteln Svensk idrott – Världens bästa. I den kan man bland annat läsa att idrotten måste vara öppen mot de förändringar som sker i omvärlden. Vi idrottar inte på samma sätt idag och ännu mindre i framtiden jämfört med hur vi har gjort tidigare. Framförallt rör vi på oss på många fler sätt nu än tidigare. Inriktningen i strategin är också att fler föreningar menar att idrotten är en utbildning som människan ska ha med sig hela livet, därför är inriktningen i Strategi 2025 inte mot resultat utan istället ligger fokus på utveckling.

Svensk Idrott

En av många viktiga saker som lyfts fram på svenskidrott.se som numera inte längre finns utan är absorberat av RF. Det är inget självändamål utan en viktig parameter i idrottsföreningarnas verksamhet. De ska inte belastas med administrativt arbete och krångel utan hela tiden kunna ha fokus på kärnverksamheten, själva idrotten.

Riksidrottsförbundet har tagit fram ett digitalt verktyg som är gratis för idrottsföreningar som är anslutna till RF. Verktyget heter IdrottOnline och förenklar ekonomisk rapportering, medlemshantering samt informationshantering. Allt för att flytta fokus från besvärlig och tidsödande pappersexercis. I verktyget finns även en modul i vilken man enkelt kan bygga en hemsida för den lokala föreningen.

Ett tydligt mål – fler ska röra på sig

Det blir väldigt tydligt då man granskar menyn till vänster att idrottsrörelsen har flera strategier för en hälsosam utveckling för människor i Sverige. I ett samarbete med Svenska Spel har RF skapat Framåtfonden, en fond att söka medel ur för utvecklingsarbete. Målet med utvecklingsarbetet är att få fler att röra på sig i organiserad form.

Ett annat arbete som pågår med samma syfte är idrottslyftet som syftar till att få barn och ungdomar i åldern 7-25 år att välja att idrotta i en förening samt att fortsätta med idrott livet ut. Hela svenskidrott.se andas optimism och vilja att förändra ett stillasittande liv till ett rörligt sådant.