Idrottonline.se

IdrottOnline är ett verksamhetssystem framtaget av Riksidrottsförbundet och är tänkt att underlätta administrationen i landets 25 000 idrottsföreningar. Integrerat i systemet finns en modul för ekonomi med stöd för att söka olika bidrag som exempelvis LOK-bidrag. Hela medlemsregistret finns här med iakttagande av de regler som finns för personlig integritet som GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Här finns även kommunikationssystem som bland annat ger en möjlighet att skapa en webbplats för föreningen som bygger på verktyget EPIServer. Kommunikationen med medlemmar är en viktig men ibland försummad del av det administrativa arbetet i föreningen. Den här modulen ger även möjlighet till riktad information till enskilda medlemmar. Systemet IdrottOnline finns även för specialidrottsförbund och distrikt, vilket underlättar all kommunikation.

IdrottOnline står på tre ben

Ekonomin är kanske det viktigaste i föreningen. Idrottsföreningar skulle inte klara sig utan bidrag eller samarbetspartners. I IdrottOnline kan du enkelt ansöka om LOK-bidrag och redovisa till idrottslyftet. Gräsroten är ett samarbete med Svenska Spel, vilket ger idrotten 50 miljoner per år. Vad LOK beträffar kan du registrera dina aktiviteter med digital närvaroregistrering. Tack vare att systemet är mobilt kan du göra det på plats.

Integrerade system

IdrottOnline är ett öppet system på så sätt att det går att integrera lokala system och göra filöverföringar i formatet XML via en ftp-klient. Det betyder att de externa lokala system man har byggt upp för att hålla reda på tävlingar, båtar eller gjorda mål kan exporteras till IdrottOnline. Det går även att exportera med hjälp av Excel i föreningens system.

Support

För att ett sådant stort system ska fungera på lokal nivå utan att man ska behöva anställa dataexperter finns det en ständigt närvarande support som även använder sig av SISU-utbildarna då det behövs hjälp för att komma igång. Hos ServiceCenter har man även byggt upp en sida med vanliga frågor och svar. IdrottOnline är kostnadsfritt för alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet.