RF.se

Riksidrottsförbundet (RF) är en sammanhållande organisation för alla idrottsföreningar i Sverige. RF representerar därför samtliga anslutna föreningar nationellt gentemot det offentliga Sverige men även internationellt mot exempelvis IOK. RF ska verka stödjande mot idrottsföreningar och distrikt. Ett sätt har varit att ta fram ett datasystem för administration och information som föreningar anslutna till RF får använda gratis. Med hjälp av systemet som heter IdrottOnline får man fram statistikuppgifter centralt som kan användas i förbundets lobbyverksamhet mot olika myndigheter för att främja idrotten i Sverige. Man pekar på vikten av rörelse och motion som det bästa sättet att främja folkhälsan, idrotten bidrar starkt till samhällsnyttan.

Strategi 2025

RF har tagit fram en Strategi 2025 med undertiteln Svensk idrott – Världens bästa. I den kan man bland annat läsa att idrotten måste vara öppen mot de förändringar som sker i omvärlden. Vi idrottar inte på samma sätt idag och ännu mindre i framtiden jämfört med hur vi har gjort tidigare. Framförallt rör vi på oss på många fler sätt nu än tidigare. Inriktningen i strategin är också att fler föreningar menar att idrotten är en utbildning som människan ska ha med sig hela livet, därför är inriktningen i Strategi 2025 inte mot resultat utan istället ligger fokus på utveckling.

Inför riksdagsvalet 2018

RF bevakar ett antal frågor inför valet 2018 och har bevakning på var de politiska partierna står i olika frågor. En av frågorna handlar om att man vill utveckla föreningsidrott för äldre, i det här fallet +65. Det kan inte ske utan offentligt stöd och där vill man veta var partierna står. Den andra frågan man vill ha besked om är om man kan göra en lagändring i plan- och bygglagen som tvingar kommunerna att planera för idrottsanläggningar vid sin planläggning samt att boverket i sina rekommendationer till kommunerna inkluderar idrott. Städerna växer rekordsnabbt men idrottsanläggningar byggs inte i samma takt.