Svenskidrott.se

Idrotten i Sverige är en gigantisk folkrörelse som sysselsätter många människor på deras fritid. Framförallt är ungdomsidrotten stor. Mer om detta kan du läsa om på svenskidrott.se som är en sajt framtagen av Riksidrottsförbundet (RF). Sajten är både en nyhetssajt och en samling av policytexter som rör alla områden inom idrotten i Sverige.

Då du kommer in på sajten ser du överst en text som förklarar varför sajten finns och vad du kan förväntas finna på de olika undersidorna och på löpsedeln finns just nu en text som beskriver inkluderande idrott. Samhället har förändrats och det finns, inte minst bland nyanlända, ett stort behov av att inkluderas.

Fokus på idrott

En av många viktiga saker som lyfts fram på svenskidrott.se är det administrativa stöd som RF kan bistå med. Det är inget självändamål utan en viktig parameter i idrottsföreningarnas verksamhet. De ska inte belastas med administrativt arbete och krångel utan hela tiden kunna ha fokus på kärnverksamheten, själva idrotten.

Riksidrottsförbundet har tagit fram ett digitalt verktyg som är gratis för idrottsföreningar som är anslutna till RF. Verktyget heter IdrottOnline och förenklar ekonomisk rapportering, medlemshantering samt informationshantering. Allt för att flytta fokus från besvärlig och tidsödande pappersexercis. I verktyget finns även en modul i vilken man enkelt kan bygga en hemsida för den lokala föreningen.

Ett tydligt mål – fler ska röra på sig

Det blir väldigt tydligt då man granskar menyn till vänster att idrottsrörelsen har flera strategier för en hälsosam utveckling för människor i Sverige. I ett samarbete med Svenska Spel har RF skapat Framåtfonden, en fond att söka medel ur för utvecklingsarbete. Målet med utvecklingsarbetet är att få fler att röra på sig i organiserad form.

Ett annat arbete som pågår med samma syfte är idrottslyftet som syftar till att få barn och ungdomar i åldern 7-25 år att välja att idrotta i en förening samt att fortsätta med idrott livet ut. Hela svenskidrott.se andas optimism och vilja att förändra ett stillasittande liv till ett rörligt sådant.